Zdeňka Stránská


Zdeňka STRÁNSKÁ, odbornice s více jak 25 letou praxi na úseku matričních agend, státního občanství a vidimace a legalizace, sňatečných a ostatních obřadů. Působit na úseku zmíněných agend začala v roce 1993 na Okresním úřadě v Pardubicích, od roku 2003 pracovala jako vedoucí úseku státního občanství, matrik a správních činností (EO, OP, CD).