Webináře nahrávky

Právní rámec inkluzivního vzdělávání

Aktuální legislativní úprava inkluze a vzdělávání žáků se SVP

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
70 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Získejte přehledný popis aktuální právní úpravy související se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zorientujte se v právním rámci organizace inkluze, seznamte se souvisejícími ustanoveními školského zákona a jeho aktuálními změnami, tzv. inkluzivní vyhláškou, ale také se současnou judikaturou. Všechna nařízení jsou komentována optikou škol a ukotvena v příkladech z praxe.

Program:
Školský zákon, systém podpůrných opatření, asistenti pedagoga
Inkluzivní vyhláška č. 27/2016 Sb.
Poradenský systém a související vyhláška č. 72/2005 Sb.
Soudní rozhodnutí a aktuální trendy

Komu je určen:
metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům samospráv, zástupcům a zástupkyní ředitelů/ředitelek škol, vyučujícím, pracovníkům školských poradenských zařízení.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie