Webináře nahrávky

Zvýhodněný balíček Datové schránky 2024

Praktické návody v ukázkách – Pokročilé využití datové schránky

Lektor: MVDr. Milan Vodička

Kdykoli dle Vašich časových možností
160 minut
Cena s DPH:
3 073 Kč
Cena bez DPH:
2 540 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Nahrávky webinářů lze zakoupit i jednotlivě. Detailní programy naleznete pod odkazy jednotlivých produktů.

Získejte balíček nahrávek webinářů k problematice datových schránek za zvýhodněnou cenu. Využijte praktické shrnutí toho nejdůležitějšího, co by uživatel datových schránek měl znát při práci s datovými schránkami pro zajištění platnosti a korektnosti právních úkonů.

Program:
Datové schránky 2024 – praktické návody pro práci s DS v příkladech (Právní zakotvení problematiky datových schránek. Zrovnoprávnění doručování papírové a elektronické verze dokumentu. Rozdíly v komunikaci mezi orgánem veřejné moci a soukromoprávním subjektem prostřednictvím datových schránek. Zřízení datové schránky. Možnosti přihlášení. Nastavení notifikací. Uživatelé a nastavení pověření osoby. Datový trezor a Poštovní datové zprávy. Doručování, Přijaté zprávy, Přehled zpráv, Doručenky, Odesílání, Výběr adresáta, Formáty a velikost příloh, Okamžik doručení a fikce doručení, Účinnost/neúčinnost doručení, Fikce podpisu, Poplatky. Autorizovaná konverze. Archivace kompletních datových zpráv. Ověření identity /autentizace)
Datové schránky pro pokročilé – právní aspekty a platnost dokumentů (Mám datovou schránku ze zákona, jaké to má dopady? Musím nebo mohu datovou schránku použít? Do datové schránky bylo doručeno fikcí, lze se nějak bránit? Jak zajistit platný právní úkon datovou schránkou vůči OVM a vůči soukromému subjektu? Fyzická osoba má více datových schránek, jak ji bude doručováno a jak má činit správně podání? Úkony prostřednictvím datové schránky jiné osoby, je to možné? A jak? Datová schránka při komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci...)

Komu je určen:
Zvýhodněný balíček nahrávek je vhodný přo zaměstnance, kteří kteří pracují s datovou schránkou nebo jsou zodpovědní za platnost dokumentů odesílaných a přijímaných prostřednictvím datových schránek, zejména pro manažery, prokuristy, pracovníky právních oddělení, pracovníky účetních oddělení, jednatele a další vedoucí zaměstnance.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


MVDr. Milan Vodička
Milan Vodička, daňový poradce, vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen sekce pro pojištění a daně Svazu průmyslu, člen Technology Tax Committee CFE Tax Advisers Europe.
Z publikační činnosti:
3D Data, daně, digitálně, Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, ISBN 978-80-7478-671-6
První zkušenosti s EET, Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, ISBN 978-80-7552-589-5
GDPR v účetní a daňové praxi 2018, Praha: Verlag Dashöfer, 2018, ISBN 978-80-87963-65-4Aktualizujte předvolby souborů cookie