Webináře nahrávky

Odměňování členů zastupitelstev obcí a měst po novele zákona o obcích od 1. 1. 2024

Právní vztah zastupitele k obci – Změny v odměňování – Odchodné – Mimořádná odměna

Lektor: Mgr. Bc. Tomáš Auer

Kdykoli dle Vašich časových možností
80 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Seznamte se se zásadními změnami, které musíte v souvislosti s novelou zákona o obcích implementovat do své obce z hlediska odměňování, a to nejen co se stanovení výše odměny týče. Načerpejte informace o mimořádné odměně, její výši či podmínkách jejího schválení. Ověřte si, že máte všechny znalosti o postavení zastupitele ve vztahu k obci nejen optikou jeho mandátu. Získejte přehled o podmínkách výplaty odchodného či o odměňování ve volebním mezidobí a dalších důležitých aspektech odměňování zastupitelů.

Program:
Právní vztah zastupitele k obci z hlediska odměňování: novela od 1. 1. 2024
Zastupitel jako zaměstnanec obce?
Nový princip stanovení odměny
Uvolněný x neuvolněný zastupitel
Odměňování v případě souběhu funkcí
Odměňování ve volebním mezidobí
Mimořádná odměna
Odchodné

Komu je určen:
představitelům obcí a měst, zejm. starostům, místostarostům, zastupitelům, ale i úředníkům, kteří ve své praxi řeší problematiku odměňování zastupitelů.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Tomáš Auer
Mgr. Bc. Tomáš Auer je advokátem KVB advokátní kanceláře, která se zaměřuje na poskytování právních služeb pro obce a města z celé České republiky. Mimo jiné se spolupodílí na chodu Poradny pro obce Svazu měst a obcí ČR. Mezi jeho specializaci tak patří takřka vše, co obce běžně řeší, tedy od agendy smluvních vztahů, veřejné zakázky, odpadové hospodářství až např. ke správnímu řízení.


Aktualizujte předvolby souborů cookie