Webináře nahrávky

Školská poradenská zařízení vs. školní poradenská pracoviště: vymezení kompetencí a vztah mezi nimi a školou

Rozdíly v činnosti školního poradenského zařízení a pracoviště - Výstupy z činnosti (zprávy a doporučení) - Komunikace se školou

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

V kontextu školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášek o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ale i podle platné judikatury soudů, se seznámíte s kompetencemi jednotlivých subjektů. Ujasníte si, jaký je mezi nimi rozdíl, kdo tvoří tato pracoviště a jak probíhá komunikace mezi pracovištěm, zařízením a školou. Získáte informace, jaký je rozdíl mezi zprávou a doporučením a co zahrnují jednotlivé stupně podpůrných opatření a jak jsou navázána na doporučení obou subjektů. Zmíněny budou i informace o připravených novelách a jejich dopadu na poskytování poradenských služeb.

Program:
Základní právní předpisy
Školní poradenské pracoviště

Co je školní poradenské pracoviště
Cíle činnosti školního poradenského pracoviště
Nejčastěji řešená problematika
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Školní psycholog
Školní speciální pedagog
Školní poradenské pracoviště versus školské poradenské zařízení
Školské poradenské pracoviště – dokumentace
Školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna
Pedagogicko-psychologická poradna
Časté dotazy
Informovaný souhlas s poskytnutím služby
Výsledná dokumentace

Komu je určen:
všem vedoucím a pracovníkům škol a školských zařízení (zejm. výchovným poradcům, školním metodikům prevence, školním psychologům, školním speciálním pedagogům), ale i zřizovatelům, pracovníkům OSPOD a pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie