Webináře nahrávky

Intrastat: změny od 1. 1. 2024

Vykazujete-li statistiku vnitrounijních obchodů, ověřte si, nakolik se Vás novinky v legislativě dotýkají…

Lektor: Ing. Bc. Lenka Sabelová

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Na základě nařízení vlády č. 442/2023 ze dne 13. 12. 2023, a Sdělení ČSÚ, s účinností od 1. 1. 2024 dochází k některým změnám ve vykazování statistiky vnitrounijních obchodů (Intrastat). Nahrávka podává přehled těchto změn pro Zpravodajské jednotky (ZJ).

Program:
Nařízení vlády č. 442/2023 ze dne 13. prosince 2023
Sdělení ČSÚ 498/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky, ve znění Sdělení ČSÚ 405/2023, o aktualizaci číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) ze dne 19. prosince 2023
Sdělení ČSÚ 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat ve znění Sdělení ČSÚ č. 404/2023 Sb., ze dne 18. prosince 2023, o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Zvýšení prahu pro vykazování na 15 mil. Kč dovoz/vývoz z jiného čl. státu/do jiného čl. státu
Jaké jsou postupy u ZJ, které již vykazují statistiku Intrastat? Jak u postupovat u nově vzniklých ZJ?
Zjednodušené vykazování – zvýšení prahu pro zjednodušené vykazování na 30 mil. Kč – jakým způsobem dopadne na provádění statistiky Intrastat – možnost podání zjednodušeného hlášení v únoru 2024
Další změny v provádění statistiky Intrastat
Uvádění KN/Kombinované nomenklatury – KN pro rok 2024

Komu je určen:
Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tzn. jsou zpravodajskou jednotkou s povinností vykazovat o těchto obchodních transakcích údaje.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Ing. Bc. Lenka Sabelová
Specialistka na celnictví a navazující obory (celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu) má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kde působila na vedoucích pozicích a věnovala se zejm. řešení problémů v oblasti celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době zajišťuje poradenství v celní oblasti a Intrastatu.Aktualizujte předvolby souborů cookie