Webináře nahrávky

Spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ a OSPOD

Kde končí kompetence školy a kdy se obrátit na OSPOD. Za jakých podmínek případ přebírá OSPOD. Jak má škola postupovat v případě záškoláctví, nevyzvednutí dítěte, přítomnosti policie ve škole ad.

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.Školy často váhají, kde končí kompetence školy a začíná kompetence orgánů sociálně-právní ochrany dětí, v jakých případech se může škola na OSPOD obrátit s žádostí o pomoc a kdy je nutné využít podporu někoho jiného, například poradenského zařízení, protože tato hranice je velmi neostrá. Aby byla vzájemná spolupráce OSPOD a školy efektivní, je třeba, aby škola využívala svých možností v co nejkratší možné době. Pokud škola bude moci doložit, že se snažila situaci řešit, ale neúspěšně, bude se OSPOD moci do situace zapojit.

Program:
Role subjektů:
Škola, OSPOD: nejlepší zájem dítěte
Formy spolupráce školy s OSPOD:
Výzva OSPOD
Mlčenlivost
Případová konference
Oznámení školy
Přítomnost OSPOD ve škole
Dítě žádající o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv
Nejčastější případy:
Postup při nevyzvednutí dítěte z mateřské školy/družiny, Doprovod policie při návštěvě školy, Záškoláctví

Komu je určen:
vedoucím zaměstnancům škol a zástupcům zřizovatele.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie