Webináře nahrávky

Nakládání s komunálními odpady, které vznikají v důsledku přítomnosti zaměstnanců a jiných osob

Jak zajistit místa pro oddělený sběr ve firmách, organizacích, školách, na úřadech, v provozovnách s přístupem veřejnosti, na různých akcích apod.

Lektor: Ing. Petr Šulc

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Zákon o odpadech č.541/2020 Sb., zavedl v § 62 odst. 1 novou povinnost pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zajistit místa pro oddělený sběr stanovených druhů komunálních odpadů, které na provozovně vznikají v důsledku přítomnosti zaměstnanců, ale i jiných osob (pacientů, klientů, studentů, zákazníků atd).
Seznamte se i s možnostmi, jak zjednodušit soustřeďování určených komunálních odpadů (např. společně s obalovými odpady). V případě biologického odpadu získejte návod, jak místo sběru odpadu 20 02 01 realizovat sběr v režimu předcházení vzniku odpadů (s využitím vlastních kompostérů nebo komunitní kompostárny). Získejte přehled a praktické informace nezbytné k plnění nových povinností.

Program:
Komunální odpady vznikající na provozovně v souvislosti s přítomností zaměstnanců
Komunální odpady vznikající na provozovně v souvislosti s přítomností jiných osob
Povinnosti při nakládání s KO (smluvní zajištění předávání komunálních odpadů oprávněné osobě, technické požadavky na soustřeďování komunálních odpadů, režim předcházení vzniku odpadů)
Možnosti upuštění od odděleného soustřeďování odpadů (při souběžné produkci obalových a komunálních odpadů se stejnou materiálovou podstatou) a možnost smluvního využívání systému obce pro odkládání komunálních odpadů z provozovny

Komu je určen:
všem osobám, kteří mají na starost problematiku nakládání s odpady ve firmách, na úřadech a institucích, v obchodních a sportovních centrech, nemocnicích a ústavech, na školách, ve školních jídelnách a stravovacích zařízeních, nebo v ubytovacích zařízeních (hotely, kempy, letní tábory). Dále je určen i pořadatelům časově omezených kulturních a sportovních akcí.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Ing. Petr Šulc
Ing. Petr Šulc vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor vodní hospodářství se zaměřením na ochranu životního prostředí. 15 let působil ve veřejné správě, z toho  10 let na pozici ředitele odboru v oblasti řízení odpadového hospodářství hl.m.Prahy. Dále pracoval jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech ASEKOL a EKOLAMP. Od roku 2009 se věnuje poradenské činnosti v oblasti životního prostředí, zejména v odpadovém  hospodářství. Od roku  2013 působí  současně jako  výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin. Z této pozice se podílí na připomínkování nové odpadové legislativy. 


Aktualizujte předvolby souborů cookie