Webináře nahrávky

Inventarizace majetku a závazků územních samosprávných celků

Krok za krokem inventurou majetku a závazků ÚSC

Lektor: Olga Sloupová

Kdykoli dle Vašich časových možností
90 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Webinář Vás provede platnou legislativou a poskytne praktický návod, který Vám usnadní inventarizaci majetku a závazků ÚSC a její správné provedení od přípravy podkladů přes plán inventury, příkazu k provedení inventarizace, fyzickou a dokladovou inventuru, inventarizační rozdíly – manka, schodky a přebytky až po vyhotovení inventarizační zprávy. Praktické postupy se opírají o zákonnou úpravu vyplývající ze zákona o účetnictví, vyhlášku č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnice k inventarizaci.

Program:
Zákonná úprava inventarizace
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 29 a § 30, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
Vnitřní směrnice k inventarizaci
Příprava podkladů pro inventarizaci majetku a závazků
Plán inventur
Příkaz k provedení inventarizace
Fyzická a dokladová inventura
Inventarizační rozdíly – manka, schodky a přebytky
Inventarizační zpráva

Komu je určen:
pro starosty, zastupitele, předsedy finančních a kontrolních výborů, vedoucí úředníky a úředníky územních samosprávných celků, kteří vykonávají správu majetku, účetnictví, kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem obce a inventarizaci. 

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Olga Sloupová
Olga Sloupová působila 18 let na Okresním úřadě v Chebu a 13 let na Krajském úřadě Karlovarského kraje vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC. Ve své lektorské praxi předává praktické zkušenosti kolegům a kolegyním z ÚSC.

Aktualizujte předvolby souborů cookie