Webináře nahrávky

Nakládání s obecním majetkem

Pravidla hospodaření a nakládání s majetkem územních samosprávných celků ve vazbě na právní předpisy

Lektor: Olga Sloupová

Kdykoli dle Vašich časových možností
75 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Obecní majetek musí být využíván účelně a hospodárně a obec musí dbát na jeho ochranu před zničením, poškozením, zcizením a zneužitím. Ověřte si své postupy při vedení účetnictví (zejm. evidence) ve vztahu k majetku, při jeho opravách a technickém zhodnocení. Vyvarujte se chyb při vymezení hmotného a nehmotného majetku, inventarizaci a oceňování nebo při uzavírání smluv zejm. v kontextu veřejnoprávní smlouvy a jejího zveřejňování. Ujasněte si, jaké pravomoci mají zastupitelstva a rady obce vyhrazené v oblasti majetkových úkonů.

Program:
Právní předpisy týkající se hospodaření s majetkem územních samosprávných celků
Základní povinnosti vedení účetnictví ve vztahu k majetku
Majetek, jeho opravy a technické zhodnocení
Vymezení hmotného a nehmotného majetku
Inventarizace majetku
Oceňování majetku
Smlouvy – veřejnoprávní smlouvy a jejich zveřejňování
Pravomoci zastupitelstva a rady obce vyhrazené v oblasti majetkových úkonů
Příklady z praxe

Komu je určen:
starostům, zastupitelům, předsedům finančních a kontrolních výborů, úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků vykonávajícím správu majetku, účetnictví, kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem obce a inventarizaci majetku. Dále pracovníkům příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. 

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Olga Sloupová
Olga Sloupová působila 18 let na Okresním úřadě v Chebu a 13 let na Krajském úřadě Karlovarského kraje vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC. Ve své lektorské praxi předává praktické zkušenosti kolegům a kolegyním z ÚSC.

Aktualizujte předvolby souborů cookie