Delego logo Váš partner na cestě k informacím

1:12 | 23. února 2019

konec menu

KALENDÁŘ

ÚNOR 2019
PÚSČPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

BŘEZEN 2019
PÚSČPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Velká novela zákona o DPH 2019

269 bodů změn s účinností od 1. 4. 2019 ovlivní účetní praxi při uplatňování DPH

28. 02. 2019

Rozsáhlá novela zákona o DPH 2019 obsahuje 269 bodů změn a 13 přechodných ustanovení. Na seznámení se s velkým množstvím novinek a na jejich implementaci do praxe není příliš času, neboť účinnost se předpokládá od 1. dubna 2019.

Rozdělování zisku obchodních korporací v roce 2019

Zákonné podmínky pro vyplácení podílů na zisku – Účetní závěrka a její schválení – Kdy nelze vyplatit podíly na zisku, o kterých rozhodla valná hromada – Test insolvence

05. 03. 2019

Rozdělení zisku v obchodní korporaci je podmíněno nejen schválením řádné účetní závěrky, ale i testem insolvence, který ověří platební schopnost korporace. Rozdělit lze nejen zisk za uplynulé účetní období, ale za splnění zákonných podmínek i nerozdělený zisk minulých let. Seznamte se s předpisy, které je nutné dodržet při sestavení účetní závěrky, jejím schválení, testu insolvence a výplatě podílů na zisku.

Statistika vnitrounijních obchodů: INTRASTAT

Jak správně vyplnit statistické výkazy o obchodování mezi členskými státy EU

07. 03. 2019

Každé obchodní společnosti, která obchoduje s ostatními členskými státy Evropské unie a její obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok (pro rok 2018) a 12 mil. Kč za rok (pro rok 2019), vzniká povinnost podávat o těchto obchodních transakcích statistické hlášení Intrastat. Získejte aktuální informace a seznamte se s pravidly pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím. Obdržíte návod, jak správně vyplnit statistické výkazy o obchodování mezi členskými státy EU a upozorněni budete rovněž i na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají.

Úmluva CMR ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě od 1. 1. 2019: nová pravidla pro odesilatele, příjemce, dopravce a další subjekty

Změny v odpovědnosti dopravce – Nová pravidla přepravní smlouvy – Jaké přepravní doklady používat – Jak v praxi řešit reklamace – Pojištění odpovědnosti dopravce a pojištění přepravované zásilky – Změna dispozic pro zacházení se zásilkou aj.

14. 03. 2019

1. 1. 2019 se změnila pravidla pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy. Nová právní úprava se týká odesilatelů, zasilatelů, dopravců, příjemců, pojistitelů. Pravidla Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) nově platí také pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy v ČR. Jak se mění odpovědnost dopravce za přepravovanou zásilku a jeho případná náhradová povinnost? Jaké náležitosti má mít nově přepravní doklad? Seznamte se se všemi změnami, které nová právní úprava přináší účastníkům přepravních smluv ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě, a zejm. s jejich praktickým dopadem.

Cestovní náhrady ve školách v roce 2019

Specifika poskytování náhrad cestovních výdajů ve školství podle platné právní úpravy

19. 03. 2019

Náhrady tuzemských i zahraničních cestovních výdajů se řídí rozsáhlou legislativou, jejíž aplikace do praxe není vždy snadná, zvlášť když Vy jako zaměstnanci škol musíte řešit určitá specifika, která se ve Vašem oboru vyskytují. Získejte návod, jak poskytovat cestovní náhrady určené zaměstnancům škol podle právních podmínek platných od 1. 1. 2019 formou příkladů, upozornění na časté chyby a užitečných doporučení z praxe.

Datové schránky (ISDS) v roce 2019: novinky, postupy, praktické rady

Jak prokazovat autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby

21. 03. 2019

Elektronizace veřejné správy, zejm. přechod na datové schránky, představuje pro organizace i obchodní společnosti četné problémy a ukazuje se, že v praxi se vyskytují nejasnosti při jejich používání. Jedním aspektem jsou technické souvislosti, druhým je hledisko právní. Jedná se zejm. o zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru, který bude existovat. Problém právní může nastat z hlediska různých převodů, změn formátů atd., kdy může dojít ke ztrátě autenticity dokumentů. Seznamte se se základními pravidly a postupy, jak u těchto dokumentů evidovat a hlavně zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby.

Zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele

Průběh zadávacího řízení: jak se úspěšně vyhnout všem nástrahám a podat způsobilou nabídku. Obrana proti nesprávnému postupu zadavatele.

28. 03. 2019

Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vysoce formalizovaný proces, i drobná chyba může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Nově je zaváděna kompletní elektronizace zadávacího řízení, která na dodavatele klade další nároky při podávání nabídek a komunikaci se zadavatelem. Zadavatelé ne vždy respektují zákon a je tedy potřeba znát možnosti obrany a umět je používat. Seminář provede posluchače celým procesem zadání veřejné zakázky, a to z pohledu dodavatele, který se o veřejnou zakázku uchází.

Projekty financované z fondů EU: chyby a rizika při jejich řízení

Nejčastější zjištění a pochybení pohledem Auditního orgánu Ministerstva financí ČR

09. 04. 2019

Seminář upozorní na rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukáže, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit.

ZOBRAZIT VŠE    1 2