Delego logo Váš partner na cestě k informacím

3:40 | 20. října 2018

konec menu

KALENDÁŘ

ŘÍJEN 2018
PÚSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

LISTOPAD 2018
PÚSČPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Inventarizace majetku a závazků s dopadem na DPH v případě mank a škod

Provádění inventur v praxi společností

31. 10. 2018

Povinnost doložit účetní závěrku inventurou je stanovena v zákoně, bez řádně provedené inventury není účetnictví účetní jednotky průkazné a není vedeno v souladu s platnou legislativou. Účetní jednotka je povinna přípravě a provádění inventur věnovat dostatečnou pozornost, neboť řádně provedená inventura umožní zjistit skutečnou výši majetku a závazků. Současně odhalí nedostatky v organizaci a řízení dané účetní jednotky, neboť pomůže managementu najít cesty, jak se vyvarovat chybnému rozhodování při řízení skladového hospodářství, aby nedocházelo k neoprávněným výdajům a škodám ve skladovém hospodářství. Ustanovení § 77 odst.2 písm.c) a §78e zákona o DPH mění způsob uplatnění daně z přidané hodnoty u zjištěných inventarizačních rozdílů na majetku. Jedná se o metodu vyrovnání a metodu úpravy.

Komunikace s finančním úřadem v nových podmínkách aneb jaká data o nás nově získává finanční úřad

Jak zvládnout daňovou kontrolu navzdory tomu, že daňový řád posiluje pravomoci státu při získávání údajů o podnikatelských subjektech

01. 11. 2018

Aktuální novelizace daňového řádu nově posílila pravomoci finanční správy a správci daně mají nové nástroje pro získávání dat o daňových poplatnících. Správce daně se tak v dnešní době dostane k množství informací o Vás a Vašich transakcích i bez vynaložení většího úsilí. A protože i za předpokladu, že Vaše účetnictví je vedeno v pořádku, leckdy se nevyhnete komunikaci s finančním úřadem. Dostatečná míra vědomostí a dovedností tak vede ke snížení rizika zbytečných problémů a nezdarů. Získejte metodické a praktické poznatky a použitelné dovednosti pro úspěšné zvládnutí jednání, místních šetření, daňové kontroly a jiných postupů finančního úřadu se znalostí faktů, co o nás mohl vědět finanční úřad dříve a co nyní v souvislosti s elektronizací daňové správy a požadavky EU.

Novinky v oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob od roku 2019

Povinnosti zaměstnavatelů při účtování daně z příjmu za rok 2018 a v roce 2019

02. 11. 2018

Daňové poplatníky čekají od roku 2019 poměrně významné změny. Návrh novely zákona o daních z příjmů chystá úpravu konceptu zdanění fyzických osob. Právnické osoby budou nově podléhat pravidlům směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) a do daňového řádu bude zavedeno obecné pravidlo proti zneužití práva. Seznamte se s novinkami, které přinese rok 2019, a ověřte si, že do praxe správně aplikujete změny přijaté v roce 2018.

Datové schránky (ISDS) v roce 2018/2019: novinky, postupy, praktické rady

Jak prokazovat autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby

05. 11. 2018

Elektronizace veřejné správy, zejm. přechod na datové schránky, představuje pro organizace i obchodní společnosti četné problémy a ukazuje se, že v praxi se vyskytují nejasnosti při jejich používání. Jedním aspektem jsou technické souvislosti, druhým je hledisko právní. Jedná se zejm. o zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru, který bude existovat. Problém právní může nastat z hlediska různých převodů, změn formátů atd., kdy může dojít ke ztrátě autenticity dokumentů. Seznamte se se základními pravidly a postupy, jak u těchto dokumentů evidovat a hlavně zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby.

Statistika vnitrounijních obchodů: INTRASTAT

Jak správně vyplnit statistické výkazy o obchodování mezi členskými státy EU

13. 11. 2018

Každé obchodní společnosti, která obchoduje s ostatními členskými státy Evropské unie a její obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok, vzniká povinnost podávat o těchto obchodních transakcích statistické hlášení Intrastat. Získejte aktuální informace a seznamte se s pravidly pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím. Obdržíte návod, jak správně vyplnit statistické výkazy o obchodování mezi členskými státy EU a upozorněni budete rovněž i na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají.

Specifika cestovních náhrad ve školách v roce 2018/2019

Specifika poskytování náhrad cestovních výdajů ve školství podle platné právní úpravy

15. 11. 2018

Náhrady tuzemských i zahraničních cestovních výdajů se řídí rozsáhlou legislativou, jejíž aplikace do praxe není vždy snadná, zvlášť když Vy jako zaměstnanci škol musíte řešit určitá specifika, která se ve Vašem oboru vyskytují. Získejte návod, jak poskytovat cestovní náhrady určené zaměstnancům škol podle platných právních podmínek formou příkladů, upozornění na časté chyby a užitečných doporučení z praxe.

Seminář Uplatňování DPH na konci roku 2018 a v roce 2019

Přehled změn v DPH vč. novely zákona o DPH od 1. 1. 2019

22. 11. 2018

Změny v zákoně o DPH, které obsahuje vládní návrh daňového balíčku a které jsou připravované s účinností od 1. 1. 2019, jsou značně rozsáhlé. Doplní změny, které uplatňování DPH ovlivnili v roce 2018. Získejte přehled změn, jejich výklad, odpovědi na dotazy a řešení problémů a sporných postupů, které v praxi činí obtíže.

Spisová služba pro nově zvolené starosty a nové zastupitele aneb jak zvládnout nejčastější problémy a plnit bezchybně legislativní požadavky

Jak převzít správu dokumentů, jak je evidovat a zorientovat se v povinnostech při jejich archivaci

23. 11. 2018

Byli jste právě nově zvoleni do vedení zastupitelstev či Vám v rámci reorganizace byla svěřena agenda vedení spisové služby v organizaci, která je zřizována veřejnou správou? Potřebujete se v relativně krátkém čase zorientovat ve všech povinnostech s jejím vedením? Často se ukazuje, že pouhá znalost legislativy a platných právních předpisů nemusí stačit. Zúčastněte se praktického semináře, který se věnuje nejčastějším problémům při správě dokumentů, které Vás jako nové pracovníky čekají a zorientujte se v povinnostech při převzetí a následném řešení priorit při vedení spisové služby.

ZOBRAZIT VŠE    1 2