Delego logo Váš partner na cestě k informacím

1:05 | 19. února 2018

konec menu

KALENDÁŘ

ÚNOR 2018
PÚSČPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

BŘEZEN 2018
PÚSČPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Pracovnělékařské služby od 1. 11. 2017 ve světle novelizované prováděcí vyhlášky účinné od 15. 12. 2017

Změny v povinnostech zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů v oblasti BOZP

20. 02. 2018

Od 1. 11. 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Oblast pracovnělékařských služeb tak opět prošla významnou změnou. Zároveň s novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, byla provedena drobná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dále s účinností od 15. 12. 2017 významná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Získejte přehled o změnách právní úpravy pracovnělékařských služeb z pohledu plnění povinností zaměstnavatele a konkrétní doporučené postupy pro řešení legislativních požadavků v praxi.

Ochrana osobních údajů a GDPR – nové nařízení EU

Jaká opatření přijmout, jak nastavit procesy, upravit dokumentaci a minimalizovat sankce GDPR

22. 02. 2018

GDPR, nové nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů se s účinností od 25. 5. 2018 dotkne všech firem a organizací. Přináší řadu nových povinností a zpřísňuje stávající pravidla pro nakládání s osobními údaji, a to vč. sankcí za jejich nedodržení. Seznamte se s obsahem nařízení EU a s aktuálními výkladovými pokyny Pracovní skupiny 29. Zjistěte, jak postupovat a jaká opatření jsou opravdu zásadní na prakticky vedeném semináři.

Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, pacht

Jak postupovat a čeho se vyvarovat při sjednávání nájmu, po dobu jeho trvání a ukončení dle právních předpisů platných v roce 2018

01. 03. 2018

Užívání nemovitostí a jejich částí pro podnikání či bydlení je rozšířeným typem smluvních vztahů. Praktická aplikace současných právních předpisů přináší řadu výkladových problémů, které nepřispívají právní jistotě stran. Dobrá znalost nové právní úpravy je nezbytnou ochranou proti jejím, často nečekaným, dopadům. Zorientujte se v problematice nájemního práva (zejm. v úpravě nájmu bytu a domu, nájmu prostoru sloužícího podnikání a pachtu). Budete upozorněni na některé problémy, získáte jejich praktické řešení a obdržíte informace k aktuální judikatuře.

Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na celní řízení

Jak sjednat dodací podmínky, vyhnout se častým chybám a minimalizovat finanční ztráty

06. 03. 2018

Sjednává-li Vaše společnost mezinárodní obchod, pak je bezpodmínečně nutné dojednat podmínky dodání zboží, zejm. ujednání prodávajícího a kupujícího ohledně přepravy zboží, jeho pojištění a vyřizování celních formalit. Čím větší je vzdálenost mezi místem odeslání a místem určení zboží, tím více vzniká problémových míst. Je proto zásadní jasně definovat, k čí tíži půjde zničení či poškození zboží na cestě. Dodací podmínky v praxi řeší přechod rizik mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti přepravy, pojištění a cel. Většina mezinárodních obchodů má sjednány dodací podmínky, většina účastníků mezinárodního obchodu jim však v zásadě nerozumí. Povrchní znalosti se mohou v případě nečekaných událostí po cestě (havárie, poškození zboží, povětrnostní vlivy, nečekané překážky na cestě…) vymstít a přinést nesmírné finanční ztráty. A jak tato oblast souvisí s celním řízením? Dodací podmínky jsou cenotvorné a cla se počítají z tzv. celní hodnoty, která zahrnuje cenu zboží. Proto celníky na celém světě v celním řízení zajímá, jaká dodací podmínka je na každý obchod sjednána.

Spisová služba a GDPR pro obce, města, příspěvkové a jiné organizace

Změny od 25. 5. 2018 v souvislosti s účinností GDPR – Nejčastější problémy při vedení spisové služby a archivaci dokumentů – Legislativní požadavky – Právní ochrana organizací a zaměstnanců veřejné správy

08. 03. 2018

GDPR, nové nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, nahradí s účinností od 25. 5. 2018 stávající zákon o ochraně osobních údajů a bude mít (stejně jako nařízení eIDAS) zásadní dopad mj. na procesní nastavení správy dokumentů v organizacích a veřejné správě.

ZOBRAZIT VŠE    1 2 3