Delego logo Váš partner na cestě k informacím

6:11 | 19. ledna 2018

konec menu

KALENDÁŘ

LEDEN 2018
PÚSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ÚNOR 2018
PÚSČPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Odpadové hospodářství 2018

s důrazem na vedení evidence odpadů včetně plnění ohlašovacích povinností a kontroly ČIŽP a ORP

23. 01. 2018

Postupovat v souladu s legislativou, jež upravuje nakládání s odpady, vést evidenci odpadů, plnit ohlašovací povinnost, řešit zpětný odběr a zároveň plnit všechny ostatní zákonné povinnosti s přesahem do dalších oblastí podnikové ekologie, BOZP a PO představuje pro původce odpadů značnou zátěž, zvl. proto, že nedodržení povinností je pokutovatelné ve velmi vysokých sazbách a často kontrolováno. Získejte přehled o aktuálních povinnostech, které vám ukládá legislativa pro rok 2018, praktická doporučení k jejich dodržování a konkrétní kroky, jak postupovat při vedení evidence odpadů a plnění ohlašovacích povinností za uplynulý rok a také jak se připravit na kontrolu ČIŽP nebo ORP, jak postupovat při probíhající kontrole a jak se bránit před jejími následky.

Konference GDPR napříč firmou: zajištění nové povinnosti českých společností v oblasti ochrany osobních dat

Checklist pro TOP management, aneb co zkontrolovat v právním oddělení, HR, IT, obchodě a marketingu

24. 01. 2018

Nové nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), přináší zásadní změny a povinnosti, jimž se nevyhne téměř žádná obchodní společnost. Vedení firem musí zajistit, že po nabytí účinnosti GDPR dne 25. května 2018 budou jejich společnosti nejen dodržovat nová pravidla pro nakládání s osobními údaji, ale také to, že budou připraveny reagovat na požadavky subjektů údajů, kterým GDPR dává řadu nových práv. Problematika je natolik závažná a příprava napříč odděleními náročná (HR, obchod, marketing, právní odd., IT ad.), že vyžaduje Vaši pozornost. Přijďte získat esenciální informace o tom, co zkontrolovat v rámci každého oddělení napříč firmou, aby celý systém ochrany osobních údajů byl řádně zajištěn. Seznamte se s možnými úskalími nového nařízení a konkrétními doporučeními, abyste o dalších postupech ve Vaší firmě rozhodli na základě objektivních informací.

Chyby ve vedení účetní evidence v účetní jednotce

Jak se vyvarovat nedostatků v účetnictví, které finanční úřad při kontrolách často nachází

30. 01. 2018

Jednou ze základních povinností účetní jednotky je vést účetnictví řádně, aby v případě kontroly byl podán věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace. V praxi se však nejen finanční úřad, ale též auditoři a znalci setkávají s nedostatky při vedení účetní evidence, které mění interpretaci analýzy hospodaření účetní jednotky. Ověřte si, že Vaše obchodní společnost tyto chyby ve svém účetnictví neprovádí, popř. je včas odstraňte, abyste se vyvarovali sankcím ze strany kontrolních orgánů či neplatnosti některých úkonů.

Zákony o minimální mzdě v praxi (MiLoG ad.): povinná hlášení, formuláře, doporučené postupy při kontrole

Povinnosti českých zaměstnavatelů, kteří vysílají své zaměstnance do SRN, Rakouska a Francie

06. 02. 2018

Čeští zaměstnavatelé, kteří vysílají své zaměstnance do Německa, Rakouska a Francie jsou povinni respektovat zákony o minimální mzdě (MiLoG, Loi Macron ad.). Zákon o minimální mzdě stanovuje kromě minimální hodinové mzdy rovněž povinnost hlášení pracovní činnosti, její dokumentaci a další náležitosti. Legislativní opatření o minimální mzdě jsou nejasná, nečitelná a administrativně náročná, jejich dodržování jsou však v praxi vyžadována, kontrolována a sankcionována. Seznamte se se všemi povinnostmi, které se Vás jako zaměstnavatelů, kteří vysíláte své zaměstnance do zahraničí, přímo dotýkají. Získejte praktické návody, jak postupovat při vyplácení a evidenci minimální mzdy svým zaměstnancům. Zjistěte, jaká specifika má zákon v Německu, v Rakousku a ve Francii.

Daňová kontrola vedená finančním úřadem ve společnosti – prevence a obrana

Jak projít úspěšně kontrolou ze strany finančního úřadu a jak správně se státním dozorovým orgánem komunikovat

08. 02. 2018

Komunikaci s finančním úřadem se nevyhne žádný podnikatelský subjekt, pokud však jednáte na základě dostatečných vědomostí a dovedností, můžete snížit riziko chyb a minimalizovat důvody pro zahájení daňové kontroly. Je-li přesto daňová kontrola zahájena, pak je pro Vás nezbytná znalost Vašich práv a povinností. Metodické i praktické poznatky a použitelné dovednosti při argumentaci Vám mohou pomoci úspěšně zvládnout jednání, místní šetření i samotný průběh daňové kontroly a Vy tak můžete zabránit doměření daně a následným sankcím. Získejte praktická doporučení, jak postupovat při kontrole a jak se správně obhajovat ve správním řízení pro případ, že závěrem provedené kontroly je zjištění o porušení předpisů.

ZOBRAZIT VŠE    1 2