Ing. Hana Procházková


Hana Procházková působí jako vedoucí daňového oddělení ve společnosti Vilímková Dudák & Partners Tax, s.r.o. Hana se specializuje na poskytování služeb daňového poradenství především v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. Mimo jiné se věnuje také přednáškové činnosti. Je absolventkou Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Od roku 2008 je členem Komory daňových poradců České republiky. Jejím předchozím působištěm bylo daňové oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers a Rödl a Partner.