Bc. Ilona Bartovská


Bc. Ilona Bartovská se jako lektor a konzultant specializuje na problematiku řízení lidských zdrojů, a to zejm. ve výrobních společnostech. V této oblasti má čtrnáctiletou praxi, pracovala jako HR manažer pro německo-americkou elektroprůmyslovou firmu a japonskou výrobní společnost v oblasti automobilového průmyslu. Působila jako mentor pro pozici specialista náboru a jako lektor pro odborné zkoušky pro pozice personalista, specialista náboru a specialista mezd a odměňování. V současné době je mj. tutorem v programu MBA. Při své lektorské činnosti využívá bohaté zkušenosti zpraxe. Je absolventkou specializovaného distančního studia oboru Personální řízení a kurzu Pracovní právo pro personalisty na Karlově univerzitě vPraze. Přispívá do odborného časopisu Praktická personalistika.