Mgr. Ing. Jan Procházka, LL. M. eur., advokát, Ing. Lucie Rytířová, LL. M., daňová poradkyně, AK Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.


Mgr. Ing. Jan Procházka, LL. M. eur., advokát, AK Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., vedoucí týmu finančního a pracovního práva. Ve své pracovněprávní praxi je zaměřen na otázky přeshraničního působení zaměstnanců. Je členem představenstva spolku CzELA (spolek českých pracovněprávních advokátů) a sekce České advokátní komory pro pracovní právo.
Ing. Lucie Rytířová, LL. M., daňová poradkyně zaměřující se na zdanění fyzických osob, včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Působí ve společnosti Deloitte, je členkou Prezidia Komory daňových poradců ČR a vedoucí odborné sekce daně zpříjmů fyzických osob této Komory.