JUDr. Marie Salačová


JUDr. Marie Salačová se ve své celé profesní kariéře věnuje problematice pracovního práva, cestovních náhrad, mezd a daní. Řadu let působila na ústředních orgánech stání správy (Úřadu důchodového zabezpečení, Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, Federálním ministerstvu dopravy, Federálním ministerstvu dopravy a spojů, Ministerstvu financí a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR). V současné době se věnuje publikační a lektorské činnosti zaměřené na cestovní náhrady a oblasti snimi spojené.