Mgr. Klára Valentová


Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se zejména na pracovní právo a ochranu osobních údajů. Zabývá se mj. otázkami náboru zaměstnanců, přípravou a revizemi všech typů pracovních smluv a vnitřních předpisů společností, odměňováním zaměstnanců, organizačními změnami, ukončením pracovního poměru a právem odborů. Lektorka také publikuje a vede odborné semináře.